Sopranos
Contralts
Tenors
Baixos

Sopranos

Les sopranos són les que canten les notes més altes, i a causa d'això pensen que governen el món. Tenen el cabell més llarg, les joies més imaginatives, i les faldilles més cridaneres que ningú, i es consideren insultades si no les deixen anar almenys a un Fa alt en cada moviment d'una peça donada. Quan arriben a les notes altes, aguanten almenys la meitat més de la llargada que el compositor i/o el director requereix, i aleshores queixar-se de que les seves goles estan matant-les i que el compositor i el director són sàdics. Les sopranos tenen actituds variades ver les altres seccions del cor, tot i que les consideren totes elles inferiors. Contralts són a sopranos com violins segons a violins primers - agradables per harmonitzar amb elles, però no realment necessàries. Totes les sopranos tenen un sentiment secret de que les contralts podrien desaparèixer i la peça sonaria essencialment igual, i no entenen com algú pot cantar en aquest rang - és tan avorrit. Els tenors d'altra banda, pot ser molt agradable tenir-los al voltant; a més a més de les possibilitats de flirtejar amb ells (és un fet ben conegut que les sopranos mai flirtegen amb els baixos), a les sopranos els agrada cantar duets amb els tenors perquè tots els tenors estan treballant molt dur per a cantar en un rang de soprano baix-mig, mentre les sopranos són dalt a l'estratosfera fent-se notar. Per les sopranos, els baixos són l'escoria de la terra - canten massa comdemnadament fort, són inútils per afinar perquè ells són avall en tan baix tan baix rang -i, en qualsevol cas, quelcom ha d'haver-hi de dolent amb algú qui canta en clau de Fa.

Francesc i Benet Artigues 22, Vilassar de Dalt. (08339) ----- Correu electrònic: coralmareny@coralmareny.com